Inkubator Bio Alians Sp. z o.o. inwestuje w projekty biogazowni rolniczych na wczesnym etapie rozwoju.

Przygotowanie projektu biogazowego wiąże się z poniesieniem nakładów finansowych na zarządzanie projektem, przygotowanie dokumentacji, ekspertyzy i opracowania technologiczne, opłaty urzędowe, itp. O ile początkowe koszty są stosunkowo niewielkie (np. raport OOŚ, warunki zabudowy), to kaucja przyłączeniowa, czy przygotowanie projektu budowlanego to znaczące wydatki. Inkubator Bio Alians jest gotowy finansować bądź współfinansować wydatki niezbędne do rozwoju projektów. Jednocześnie doświadczenie finansowe oraz technologiczne zespołu IBA pozwala zoptymalizować projekt biogazowni pod względem kosztowym oraz technicznym.

IBA gotowy jest inwestować w dwa typy projektów:

     I. Projekty „Green field” – czyli przygotowywane od zera. W tym wariancie IBA wyszukuje atrakcyjne lokalizacje i finansuje rozwój projektów biogazowych.

Zapraszamy do współpracy partnerów lokalnych dysponujących odpowiednią działką i/lub substratami. W przypadku zainteresowania rozwijaniem projektu razem z IBA ustalane są zasady partycypacji w ryzyku i odpowiednio do tego struktura właścicielska projektu.

     II. Projekty „Brown field” – czyli w trakcie zdobywania niezbędnych pozwoleń. IBA współfinansuje lub całkowicie przejmuje dalsze finansowanie projektu.

Zapraszamy do współpracy deweloperów projektów biogazowych. W zamian za częściowe lub całkowite przejęcie finansowania projektu IBA przejmuje udziały w projekcie. Właściciel otrzymuje wsparcie finansowe i merytoryczne do dalszego rozwoju projektu. Bardzo istotnym aspektem jest optymalizacja techniczna i kosztowa przygotowywanego projektu. Docelowo IBA oraz dotychczasowy właściciel projektu będą wspólnie poszukiwać finansowania na etap wykonawczy instalacji.

Inkubator Bio Alians Sp. z o.o. oferuje na sprzedaż projekty biogazowni gotowych do budowy.

IBA ma w ofercie profesjonalnie przygotowane, zoptymalizowane technicznie i kosztowo projekty biogazowni rolniczych gotowe do budowy. Nasze projekty posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia, umowy na dostawy substratów oraz odbiór pulpy pofermentacyjnej, itd. Wybrane projekty mają również wydane pozwolenia na budowę oraz podpisane umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej (ewentualnie umowy sprzedaży en. elektrycznej i cieplnej bezpośrednio do odbiorcy końcowego).