Dofinansowanie na biogazownie na Śląsku. Dotacje do 30% kosztów

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o udostępnieniu dotacji do inwestycji polegających na budowie biogazowni rolniczych. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta...
Miał być smród, a są korzyści – biogazownie

Miał być smród, a są korzyści – biogazownie

Polski rząd w roku 2009 proponował, żeby w każdej polskiej gminie do 2020 roku powstała biogazownia przetwarzająca rośliny energetyczne i odpady rolnicze w biogaz. Projekt się nie udał, ale biogazownie powstawały. Ambitny rządowy projekt nie został jednak zrealizowany, często za sprawą protestów mieszkańców, którzy nie godzili się, żeby w okolicy inwestor wybudował tego rodzaju instalację....
Biogazownia rolnicza w Strzykocinie ma być gotowa pod koniec roku.

Biogazownia rolnicza w Strzykocinie ma być gotowa pod koniec roku.

W Strzykocinie, gmina Brojce (zachodniopomorskie) trwa budowa biogazowni rolniczej o mocy blisko 1 MWe (999 kW). Jeszcze w tym roku inwestor – Bio-Energia Strzykocin planuje zakończenie budowy. W dniu 18. 06.2015 została zakończona inwestycja pięciu zbiorników. Wybudowano dwa zbiorniki o wymiarach: średnica 30 m, wysokość 8 m, zbiorniki o wym. Ø24m i h= 8m, Ø26...
Płońsk: Biogazownia - jedyna taka w Polsce

Płońsk: Biogazownia – jedyna taka w Polsce

Płońszczanie mogą być dumni z innowacyjnej biogazowni, która została oficjalnie otwarta pod koniec czerwca na Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem. Inwestycja kosztowała 4,3 mln zł. Wytworzony gaz i nadmiar ciepła wykorzystywany będzie do funkcjonowania oczyszczalni, natomiast okolicznym mieszkańcom nie będą doskwierały nieprzyjemne zapachy. – Jest to inwestycja szczególna. Polegała na przerobieniu otwartych basenów fermentacyjnych na komory...

Biogaz to przyszłość

Biogaz niesie za sobą wiele korzyści m. in. dla rolnictwa, środowiska i odbiorców energii elektrycznej oraz cieplnej. Ma różnorodne możliwości zastosowania, a ponadto daje się magazynować. Pod tym względem ma wyraźną przewagę nad innymi źródłami energii odnawialnej, a mimo to nadal w Polsce istnieje niewielka ilość biogazowni. Powodami, które skutecznie spowalniają rozwój tej branży są...

Biogaz z buraków cukrowych czyli produkcja energii ekologicznej

Znaczenie energii odnawialnej wzrasta na całym świecie. Rozszerzone metody walki ze zmianami klimatycznymi wspierają obszar decyzyjny w tym zakresie. Będą one miały również trwałe znaczenie szczególnie dla wykorzystania biomasy, która w rozwojowym sektorze czystej energii była trzecim najważniejszym źródłem elektrycznej energii odnawialnej we Francji w 2013 r. (w 2012 r. – czwarte miejsce). Obok naturalnych...

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o biogazie

Z czego powstaje biogaz? Biogaz może powstać ze wszystkiego co ulega biodegradacji czy też potocznie nazwanemu rozkładowi. Obejmuje to ogół materii organicznej zawartej w świecie roślinnym i zwierzęcym czyli tak zwaną biomasę. Mogą to być zatem wszelkiego rodzaju odpady organiczne w szczególności pochodzące rolnictwa i hodowli zwierząt (gnojowica czy obornik), także odpady przemysłu rolno spożywczego...
Kolejna biogazownia rolnicza w woj. warmińsko-mazurskim

Kolejna biogazownia rolnicza w woj. warmińsko-mazurskim

W położonym w województwie warmińsko-mazurskim Jarnołtowie powstała biogazownia rolnicza o mocy 250 kWe. To 62. biogazownia wpisana do rejestru biogazowni rolniczych prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego. Inwestorem jest spółka Ekodamir sp. z o.o. sp k. W instalacji została wykorzystana technologia firmy agriKomp. Zbiornik fermentacyjny wyposażony jest w duże, łopatowe mieszadła Paddelgigant (widoczne na zdjęciu poniżej)....
"Biogazownie mogą być przyszłością rynku OZE w Polsce"

„Biogazownie mogą być przyszłością rynku OZE w Polsce”

Najbliższe miesiące dzięki wejściu w życie ustawy o OZE mogą okazać się przełomowe dla rynku odnawialnych źródeł energii. Chociaż zapowiedź kolejnej nowelizacji ustawy może trochę hamować optymizm firm z branży. Dziś zainstalowana moc OZE w Polsce przekracza 6 GW. Większość pochodzi z elektrowni wiatrowych, jednak biorąc pod uwagę warunki klimatyczno-gruntowe i ekonomicznie korzystniejsze mogą być biogazownie – przekonuje Ryszard Rabiega z Bio Power. 4...
Świat biogazem stoi

Świat biogazem stoi

Stan energetyki biogazowej na świecie jest bardzo zróżnicowany. Jej rozwój ocenia się na podstawie liczby pracujących instalacji, ich wydajności, a także stopnia zaawansowania wykorzystywanej technologii. Liderem w produkcji biogazu wśród krajów rozwiniętych są Niemcy, które posiadają blisko 3400 MW zainstalowanej mocy elektrycznej w 8700 biogazowni. Stany Zjednoczone znacząco odstają od Niemiec, posiadając mniej niż 450 biogazowni, z których uzyskują...
Budowa małych biogazowni rolniczych jest opłacalna

Budowa małych biogazowni rolniczych jest opłacalna

W wywiadzie dla wnp.pl Anita Klimas z firmy Poldanor, lidera na polskim rynku biogazowni rolniczych, ocenia, że budowa mniejszych biogazowni rolniczych może być opłacalna nawet poza systemem wsparcia dla OZE. W przypadku takiego projektu konieczne jest jednak zminimalizowanie kosztów zakupu substratu i optymalizacja produkcji energii na własne potrzeby. Przedstawicielka firmy Poldanor ocenia, że ustawa o...

UE dofinansowuje kolejne projekty w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla 23 tzw. dużych projektów Programu Infrastruktura i Środowisko z sektora energetyki na łączną kwotę 3,6 mld zł. „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice” to kolejne przedsięwzięcie, które doczekało się dofinansowania z UE. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 304,19 mln zł, z czego 40 mln zł stanowią środki unijne. Dla każdego przedsięwzięcia...