Wicepremier Janusz Piechociński powołał Społeczną Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, która będzie opracowywać propozycje i koncepcje rozwiązań systemowych w obszarze polskiej energetyki.

ooooo

Doceniając Państwa wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania krajowego sektora energetyki mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału i aktywnej pracy w ramach Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wręczając nominacje członkom Społecznej Rady, której inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 3 października 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że najważniejszym zadaniem Rady będzie opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych w obszarze polskiej energetyki w kontekście unijnych i międzynarodowych uwarunkowań. – Liczymy na Państwa wsparcie w przygotowaniu krajowego planu na rzecz konkurencyjnego i bezpiecznego sektora energetycznego. Będzie on narzędziem realizacji długookresowych działań w tym zakresie – dodał.

W składzie Rady znaleźli się: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek (Poseł Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz członek Komisji PE do Spraw Zagranicznych (AFET) – Przewodniczący Rady, dr Leszek Juchniewicz (Uniwersytet Warszawski, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki) – Wiceprzewodniczący Rady, prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski (Politechnika Warszawska) – Sekretarz Rady, prof. dr hab. inż. Krzysztof Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dariusz Bliźniak (Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.), Jan Bocian (POLBIO – Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii), prof. dr hab. Marta Czyż (Akademia Górniczo Hutnicza), prof. dr hab. inż. Bartłomiej A. Głowacki (Instytut Energetyki – Członek Rady Naukowej, Cambridge University), prof. dr hab. inż. Maria Jędrusik (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), dr Leszek Karski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Dorota Niedziółka (Szkoła Główna Handlowa), prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Akademia Górniczo Hutnicza), prof. nzw. dr hab. inż. Ludwik Pieńkowski (Akademia Górniczo Hutnicza), dr Arkadiusz Sekściński (Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej), Jan Szomburg Jr. (dyrektor Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; wiceprezes Zarządu), prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski (Politechnika Warszawska).

 reo.pl