Wczoraj sejmowa komisja ds. energetyki i surowców energetycznych powołała podkomisję, która będzie procedować projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wcześniej przeciwko jej powołaniu byli posłowie opozycji. 

543

Próbę powołania podkomisji do prac nad ustawą o OZE podjęto wcześniej w tym tygodniu, podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych, podczas którego posłowie Piotr Naimski z PiS i Jacek Najder z Twojego Ruchu zgłosili wnioski o niepowoływanie podkomisji, ponieważ, ich zdaniem, procedowanie projektu ustawy na podkomisji oznaczałoby brak transparentności.

– Nie wyobrażam sobie, abyśmy w sposób odpowiedzialny i transparentny mogli przeprowadzić prace nad ustawą o OZE na podkomisji. (…) Prace podkomisji ds. małego trójpaku pokazały, z jakim tempem mogą być prowadzone prace podkomisji i z jakim lekceważeniem głosów opozycji - argumentował poseł Jacek Najder.

 Przewodniczący nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński ocenił natomiast, że powołanie podkomisji przyspieszy prace nad ustawą.

 Ostatecznie podkomisję do prac nad ustawą o OZE powołano wczoraj. Posłowie przeciwni powołaniu podkomisji zgodzili się na jej powołanie dzięki poszerzeniu jej składu.

 W skład podkomisji wejdzie 11 posłów, chociaż pierwotnie miało być ich 9. Powołanie podkomisji w 11-osobowym składzie przegłosowano stosunkiem głosów 16 do 8 przy jednym wstrzymującym się.

 W podkomisji będzie pracować 5 posłów PO, 3 z PiS i po jednym z Twojego Ruchu, PSL i SLD.

 W skład nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych wchodzi 27 posłów. W przypadku podkomisji niewybrani do niej posłowie mogą uczestniczyć w jej pracach, ale bez prawa głosu.

 gramwzielone.pl