Jak informuje „Rzeczpospolita” w Polsce mamy już pierwszych 28 prosumentów. Wiele wniosków czeka obecnie na rozpatrzenie, w związku z czym liczba prosumentów w naszym kraju powinna wkrótce znacząco wzrosnąć.

marzec 1

Jak podaje „RZ”, na rozpatrzenie wniosków i przyłączenie instalacji prosumenckich czeka obecnie 228 gospodarstw domowych. Zdarzają się także przypadki, w których operatorzy, pomimo obowiązku, odmawiają przyłączenia domowych mikroinstalacji. W roku 2013 odnotowano 19 takich sytuacji.

 Według danych podanych przez „Rzeczpospolitą”, do tej pory do sieci TAURON przyłączono 18 mikroistalacji, a kolejnych 90 podmiotów ubiega się o przyłączenie (50 od osób fizycznych). PGE przyłączyła takich instalacji 12, a na akceptację oczekują 172 wnioski (120 od osób fizycznych). ENEA uruchomiła 58 mikrointalacji osób fizycznych i 19 należących do firm.

 Cytowany na łamach „RZ” prezes Banku Ochrony Środowiska spodziewa się bardzo szybkiego instalacji prosumenckich, podobnie jak to było w przypadku instalacji solarnych. Gazeta wskazuje także, że już wkrótce prosumenci będą mogli ubiegać się o bezzwrotną dotację z programu Prosument uruchomionego przez NFOŚiGW. Wartość dotacji ma wynosić 15-30 procent kwoty inwestycji.

 Za: www.oze.pl Damian Hadaś