Inkubator Bio Alians zajmuje się przygotowywaniem gotowych do budowy projektów biogazowni rolniczych – elektrowni produkujących odnawialną energię z biogazu powstającego z fermentacji materii organicznej. Projekty biogazowe są realizowane przez spółki celowe należące do IBA (tzw. SPV –special purpose vehicle) powołane wyłącznie w celu doprowadzenia danego projektu do etapu uzyskania wszystkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy. IBA to profesjonalna firma deweloperska posiadająca portfel projektów biogazowni i przygotowująca kolejne.

Inicjator IBA – Grupa Bio Alians to firma obecna w branży biogazowej od 2008 r., skupia zespół doświadczonych specjalistów dobrze znających realia rynkowe. Dzięki know-how posiadanemu przez Grupę Bio Alians, a także innowacyjnych narzędziach do zarządzania projektami stworzonych na potrzeby IBA projekty są przygotowywane szybko i efektywnie kosztowo. Projekty są też optymalizowane zarówno finansowo, jak i technologicznie. W przypadku biogazowni rolniczych duże znaczenie odgrywa cena substratów – czyli „paliwa” instalacji – których zakup stanowi istotną cześć kosztów operacyjnych. Dla biogazowni IBA wyszukiwane są najtańsze, odpadowe substraty. Dużą wagę przykłada się do zagospodarowania ciepła wytwarzanego w biogazowni jako produkt odpadowy (powstaje przy chłodzeniu silnika gazowego oraz spalin), który może wygenerować dodatkowy przychód. Aby móc sprzedać energię cieplną konieczna jest korzystna lokalizacja – w pobliżu jej potencjalnego odbiorcy. Duży obszar do wygospodarowania oszczędności to planowane w ramach instalacji budowle i budynki. Umiejętnie zaplanowany Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) pozwala znacząco zmniejszyć koszty materiałów i robót budowlanych. Te i inne działania optymalizacyjne prowadzone przez IBA mają na celu przygotowanie atrakcyjnych kosztowo i konkurencyjnych projektów.

Inkubator Bio Alians przygotowuje projekty biogazowe gotowe do budowy – co oznacza przejście przez szereg procedur administracyjnych (m.in. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o warunkach zabudowy, czy wreszcie pozwolenia na budowę), co wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji (m.in. raport oceny oddziaływania na środowisko, projekt budowlany) a także zabezpieczenie stosownymi umowami działki, dostaw substratów, czy odbioru energii elektrycznej i cieplnej. IBA przygotowuje projekty od zera, to znaczy samodzielnie wyszukuje atrakcyjne lokalizacje i rozpoczyna procedury administracyjne (projekty „green field), a także przejmuje najlepsze projekty istniejące na rynku w trakcie realizacji (projekty „brown field”). W drugim przypadku projekty przechodzą szczegółową kontrolą pod kątem poprawy efektywności finansowej i technologicznej. Na chwilę obecną w portfelu projektów IBA znajdują się 4 lokalizacje, a kolejne 3 są w trakcie zaawansowanych negocjacji.

4 projekty biogazowni prowadzone przez IBA są przygotowywane tak, aby mogły wystartować w pierwszej aukcji na produkcję energii odnawialnej. Aukcje energii z OZE to nowy mechanizm wsparcia produkcji zielonej energii w Polsce, który zostanie wprowadzony ustawą o odnawialnych źródłach energii (ustawa powinna wejść w życie w pierwszej połowie 2015 roku). Według niedawnych informacji prasowych[1] biogazownie rolnicze mogą być uprzywilejowane względem innych technologii OZE. Oznaczałoby to możliwość zwiększenia dochodowości projektów biogazowni rolniczych.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferowanych przez IBA projektów biogazowni rolniczych przeznaczonych na sprzedaż.

mapa projektów IBA[1] http://wysokienapiecie.pl/wiatraki/528-ustawa-o-oze-wyzsze-ceny-za-prad-wytwarzany-w-domu