Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla 23 tzw. dużych projektów Programu Infrastruktura
i Środowisko z sektora energetyki na łączną kwotę 3,6 mld zł. „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice” to kolejne przedsięwzięcie, które doczekało się dofinansowania z UE. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 304,19 mln zł, z czego 40 mln zł stanowią środki unijne.

Dla każdego przedsięwzięcia o wartości powyżej 50 mln euro (tzw. duży projekt), zgodę na dofinansowanie z funduszy UE wydaje Komisja Europejska. Wśród 23 dofinansowanych projektów
z sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko znalazły się:

  • projekt budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,
  • 3 inwestycje dotyczące budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu,
  • 5 projektów związanych z budową infrastruktury przesyłu gazu ziemnego,
  • 5 przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury przesyłu energii elektrycznej,
  • 7 projektów związanych z budową farm wiatrowych,
  • 2 inwestycje dotyczące budowy instalacji na biomasę.