Stan energetyki biogazowej na świecie jest bardzo zróżnicowany. Jej rozwój ocenia się na podstawie liczby pracujących instalacji, ich wydajności, a także stopnia zaawansowania wykorzystywanej technologii.

Liderem w produkcji biogazu wśród krajów rozwiniętych są Niemcy, które posiadają blisko 3400 MW zainstalowanej mocy elektrycznej w 8700 biogazowni. Stany Zjednoczone znacząco odstają od Niemiec, posiadając mniej niż 450 biogazowni, z których uzyskują zaledwie 175 MW mocy.

Szwecja dysponuje mniej niż 200 biogazowniami, jednak posiada najwybitniejszy krajowy program dotyczący biogazu. W większości szwedzkich miast autobusy miejskie zasilane są biogazem. Uwzględniając domowe biogazownie oraz instalacje, które nie są podłączone do sieci to Chiny są liderem w wykorzystaniu biogazu. W Chinach powstaje duża liczba dużych, nowoczesnych biogazowni, takich jak Deqinqyuan Chicken Farm położona w okolicy Pekinu. Na dzień dzisiejszy prawie wszystkie chińskie biogazownie są w skali  mieszkalnej.  Jedna taka biogazownia dostarcza blisko 10 m3 biogazu na potrzeby gospodarstwa domowego. Aby zasilić kilkanaście domostw lub całą  wioskę, łączy się kilka biogazowni w tzw. grupę biogazowni. Obecnie wykorzystanie biogazu jest ograniczone do prowincji Syczuan i Yunnan.

Tak jak ma to miejsce w Chinach, biogaz na skalę mieszkalną może odegrać bardzo ważną rolę w przyszłości energetycznej Stanów Zjednoczonych.

Źródło: oze.pl