Branża energetyczna czeka na ustawę o OZE oraz na strategię rozwoju polskiej energetyki do 2050 r. Wejście w życie ustawy, która w sposób znaczący wpłynie na sytuację sektora, przewiduje się na luty bądź marzec bieżącego roku. Najważniejszą wdrażaną zmianą będzie wprowadzenie systemu aukcji, w ramach których odbywałyby się przetargi na energię z OZE. Wsparcie ze strony państwa dla wytwórcy obowiązywałoby przez 15 lat.

Wśród strategicznych a zarazem najdroższych inwestycji w ciągu najbliższych kilkunastu lat znajdą się m.in. elektrownia Opole (koszt ok. 11,6 mld zł), elektrownia Kozienice II (koszt 6,4 mld zł) czy magazyny gazu w Husowie, Mogilnie, Kosakowie
i Wierzchowicach (łączny koszt 4,4 mld zł). Trwają również prace planistyczne dotyczące budowy elektrowni atomowej w Choczewie bądź Żarnowcu. Obecnie projekt jest na etapie badań środowiskowych i bezpieczeństwa.

W ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie przybliżony projekt „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku” przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Dokument zakłada, że w 2020 r. udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 15 proc. Po kolejnych 10 latach odsetek energii pochodzącej z OZE, zgodnie
z szacunkami ekspertów może wzrosnąć i oscylować nawet w granicy 20 proc.

Zainteresowania rządu OZE i wprowadzanie w życie ustawy wesprą działanie Bio Alians, związanej ze źródłami odnawialnymi. Programy rządowe, oraz wsparcie rządu ułatwią spółce wdrażanie nowych technologii dotyczących OZE.