ses

W sobotę 07.02, Senat przyjął kompromisowy zapis do ustawy o OZE. Skorygowany artykuł o tzw. taryfach gwarantowanych to tylko jedna z około stu poprawek, których zdecydowana większość miała charakter legislacyjny i doprecyzowujący.  Największe kontrowersje wzbudzały zapisy dotyczące tzw. taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE, gwarantujące posiadaczom instalacji o mocy do 10 kW odkup energii po cenie gwarantowanej i znacznie wyższej od rynkowej.

Senatorowie zaakceptowali poprawki zgłoszone przez senatorów PO, zapewniające kompromis między racjami rządu i Prosumentów. Zapisy przewidują poziom wsparcia dla mikroinstalacji, do 10 kW, które mają wynieść w roku 2016 około 40 groszy.

Ustawa o OZE została uchwalona przez Sejm 16 stycznia. Parlament pracował nad jej projektem od połowy 2014 r. Jedną z podstawowych korekt do obecnie obowiązujących przepisów jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny.

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z celów jest 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii, w przypadku Polski wynosi on około 15,5 proc. Źródła odnawialne na razie są droższe od konwencjonalnych, i aby się rozwijały, niezbędne jest wsparcie w postaci dotacji. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.