Płońszczanie mogą być dumni z innowacyjnej biogazowni, która została oficjalnie otwarta pod koniec czerwca na Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem. Inwestycja kosztowała 4,3 mln zł. Wytworzony gaz i nadmiar ciepła wykorzystywany będzie do funkcjonowania oczyszczalni, natomiast okolicznym mieszkańcom nie będą doskwierały nieprzyjemne zapachy.

– Jest to inwestycja szczególna. Polegała na przerobieniu otwartych basenów fermentacyjnych na komory zamknięte. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Zyskała pozytywne opinie wielu fachowców w tej dziedzinie. Służy głównie ochronie okolicznych mieszkańców przed zapachami jakie wydobywały się z basenu fermentacyjnego. Dotychczas osady fermentowały tam w naturalny sposób, bez ingerencji człowieka. Obecnie obiekt jest zamknięty. Odór się nie wydostaje – podkreśla Dariusz Matuszewski – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o.

Prezes podkreślał również, że inwestycja jest kolejnym krokiem spółki w kierunku lepszej obsługi mieszkańców, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania potencjału drzemiącego w odnawialnych źródłach energii.

Wartość netto inwestycji to 4,3 mln zł z czego zdecydowaną większość stanowi preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która może być umorzona w 30 procentach.

– Niestety, nie udało się uzyskać dofinansowania z Unii Europejskiej. Startowaliśmy do dwóch programów, za każdym razem okazywało się, że nie wszystkie wymogi zostały spełnione. Jako spółka z o.o. jesteśmy trochę inaczej traktowani, podlegamy dofinansowaniu na zasadach de minimis, które wskazują na to, że dofinansowanie nie może przekraczać określonej kwoty. Ponadto PGK funkcjonuje na terenie miejskim, a wyższy priorytet miały projekty realizowane na obszarach wiejskich – mówi nasz rozmówca. Ostatecznie PGK samodzielnie i z pomocą pożyczki sfinansowała przedsięwzięcie.

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE

Unikalność inwestycji pod urzędową nazwą: „Przebudowa gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem, gm. Płońsk” polega na tym, że wyeliminowano konieczność kosztownej budowy nowych basenów ściekowych. Wykorzystano istniejące zbiorniki osadowe, które przykryto specjalną kopułą, pod która, gromadzi się biogaz i następnie jest odprowadzany do zbiorników. Jednym z najważniejszych celów realizacyjnych inwestycji było zachowanie szczelności kopuły. Uzupełnieniem instalacji jest kotłownia na biogaz, uwalania się z osadów ściekowych i w ten sposób pozyskiwane jest paliwo.

ENERGIA NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA

– Powstający nadmiar ciepła jest wykorzystywany do ogrzewania obiektów administracyjnych, warsztatowych i laboratorium związanych z Oczyszczalnią Ścieków oraz Hali Segregacji Odpadów wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych – informuje płońskie PGK.

– Należy podkreślić, że my nie siejemy np. kukurydzy, by z niej czerpać paliwa. Mamy osad, który jest dla nas problemem. My dzięki tej inwestycji wykorzystaliśmy go w pozytywny sposób. Ponadto sfermentowany osad, z którego uzyskamy odpowiednią ilość biogazu zostaje przetwarzany na środek użyźniający ziemię. Obecnie czekamy na opinie rolników, którzy otrzymali od nas pierwszą partię tego nawozu. Jeśli okaże się skuteczny to będziemy mogli rozpocząć produkcję na szerszą skalę – dodają przedstawiciele PGK.

Walorem biogazowi jest również jej estetyka. Ze względu na kształt obiektu stanowi ciekawe uzupełnienie krajobrazu wokół oczyszczalni ścieków oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

PGK zrobi kolejny krok. Według informacji uzyskanej od prezesa, jeszcze w okresie letnim zainstalowany zostanie agregat prądotwórczy, dzięki któremu z wytworzonego biogazu będzie można uzyskać energię elektryczną na potrzeby zakładu. Będzie ona wykorzystywana przede wszystkim latem, natomiast w okresie zimowym biogaz posłuży przede wszystkim do ogrzewania.

– Inwestycja nie trwała długo, chociaż mogła trwać krócej, gdyby nie pewne problemy z dostawcą zagranicznym, który nie mógł sobie poradzić z właściwym wykonaniem wymiennika spiralnego. Musieliśmy z jego usług zrezygnować. Realizacja zajęła nam jeden rok – podkreśla prezes PGK

To nie koniec modernizacji na terenie zakładu w Poświętnem. Wśród najbliższych planów inwestycyjnych znajduje się nie tylko montaż agregatu prądotwórczego, ale również rozbudowa hali segregacji odpadów.

Źródło: extrapolska.pl