W położonym w województwie warmińsko-mazurskim Jarnołtowie powstała biogazownia rolnicza o mocy 250 kWe. To 62. biogazownia wpisana do rejestru biogazowni rolniczych prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

Inwestorem jest spółka Ekodamir sp. z o.o. sp k. W instalacji została wykorzystana technologia firmy agriKomp. Zbiornik fermentacyjny wyposażony jest w duże, łopatowe mieszadła Paddelgigant (widoczne na zdjęciu poniżej). Do produkcji biogazu jest wykorzystywany substrat w postaci gnojownika i kiszkonki kukurydzy, który jest dozowany są za pośrednictwem dozownika Vielfrass.

Biogazownia składa się z jednego zbiornika fermentacyjnego oraz jednego zbiornika do składowania masy pofermentacyjnej. W ramach infrastruktury biogazowni wykonano również silosy na kiszonkę kukurydzy.

Moc elektryczna biogazowni w wynosi 250 kWe, a moc cieplna – 220 kWt. Jak zapewnia wykonawca, w instalacji wykorzystano jednostki kogeneracyjne o sprawności elektrycznej 45,5%, przy sprawności cieplnej na poziomie 40%.

Ciepło w całości będzie zużywane na miejscu do potrzeb technologicznych oraz do ogrzewania budynków inwentarskich (kurników). Biogazownia pozwoli na wykorzystanie produkowanych w miejscowym gospodarstwie rolnym odpadów, co obniży koszty energii cieplnej. Wcześniej budynki gospodarstwa były zasilane gazem.

Energia elektryczna zostanie wykorzystana do zaspokojenia potrzeb biogazowni oraz gospodarstwa rolnego, a jej nadwyżki będą sprzedawana do sieci.

Koszt inwestycji wyniósł 5,285 mln zł netto. Projekt był finansowany w 50-procentach z funduszy unijnych.

W przyszłości przewiduje się możliwość rozbudowy instalacji biogazowej w Jarnołtowie.

– Już na samym etapie prac projektowych całość została przygotowana tak, aby w łatwy sposób instalacja mogła zostać rozbudowana do 1 MW– zapewnia agriKomp, generalny wykonawca instalacji biogazowej w Jarnołtowie.

Obecnie agriKomp realizuje również projekt budowy biogazowni rolniczej w Michałowie o mocy 500 kW. Firma posiada ponad 800 zrealizowanych projektów biogazowych w Niemczech, 90 w Czechach i 4 w Polsce.

Biogazownia rolnicza w Jarnołtowie (foto. agriKomp):

Źródło: gramwzielone.pl