W Strzykocinie, gmina Brojce (zachodniopomorskie) trwa budowa biogazowni rolniczej o mocy blisko 1 MWe (999 kW). Jeszcze w tym roku inwestor – Bio-Energia Strzykocin planuje zakończenie budowy.

W dniu 18. 06.2015 została zakończona inwestycja pięciu zbiorników. Wybudowano dwa zbiorniki o wymiarach: średnica 30 m, wysokość 8 m, zbiorniki o wym. Ø24m i h= 8m, Ø26 m i h= 8 m oraz zbiornik wstępny Ø 7 m i h= 4 m. Budowę prowadziła firma Wolf System. Obecnie trwają dalsze prace. Planowe ukończenie inwestycji przewiduje się na IV kwartał 2015 r.

Spółka odpowiedzialna za budowę i eksploatacje biogazowni – „Bio-Energia Strzykocin” Sp z o.o. została zawiązana przez : „Genfarm Sp z o.o., oraz inwestora prywatnego.

Substratami wsadowymi będą kiszonka z kukurydzy oraz gnojowica pochodząca od trzody chlewnej z fermy Firmy „GENFARM”. Powstający gaz będzie przetwarzany w energię elektryczną i ciepło w agragacie do kogeneracji prądu i ciepła.

Poferment jako wysokowartościowy nawóz używany będzie do nawożenia pól własnych i do sprzedaży dla rolników. Dostarczanie substratów przebiegać będzie w sposób ciągły.

Procesy zachodzące w biogazowni działają w obszarze mezofilnym o temperaturze ok. 37,0C do 40,0C.

Cała linia sterowana będzie systemem wizualizacji danych, wraz z komputerem PC i oprogramowaniem służącym do obsługi nadzoru nad biogazownią.

źródło: ebiomasa.pl