Z czego powstaje biogaz?

Biogaz może powstać ze wszystkiego co ulega biodegradacji czy też potocznie nazwanemu rozkładowi. Obejmuje to ogół materii organicznej zawartej w świecie roślinnym i zwierzęcym czyli tak zwaną biomasę. Mogą to być zatem wszelkiego rodzaju odpady organiczne w szczególności pochodzące rolnictwa i hodowli zwierząt (gnojowica czy obornik), także odpady przemysłu rolno spożywczego (wytłoki warzyw i owoców, wywar pogorzelniany), odpady kuchenne, ścieki, odpady komunalne. Stosuje się też często produkty pochodzące z upraw przeznaczonych do tego celu np. kiszonki z kukurydzy. Możliwości tyle co bioróżnorodność na świecie.

Dlaczego warto go wytwarzać?

Dotychczas stasowane paliwa kopalne są zagrożeniem dla naszego środowiska a dodatkowo ich zasoby się kończą. Biogaz jest źródłem odnawialnym a produkcja energii z niego jest czysta. Przy spalaniu tego gazu emituje się CO2 do atmosfery ale dzięki obiegowi tego gazu w przyrodzie, bilans jest zerowy. Dodatkowo trzeba wiedzieć, że „wyłapanie” gazu emitowanego podczas rozkładu substancji organicznych do atmosfery tzw. metanu pozwala dodatkowo na ochronę naszej atmosfery. Gaz ten według specjalistów jest nawet 20 krotnie bardziej szkodliwy niż CO2, o którym tak dużo się mówi. Kolejnym równie ważnym atutem dla biogazu jest zagospodarowanie odpadów, z którymi ludzkość ma coraz większy problem.

Co można zrobić z biogazem?

Biogaz ma bardzo duże możliwości. Produkuje się z niego energię elektryczną, energię cieplna, może być też wtłoczony do sieci gazowych, może być też użyty do napędu pojazdów. Jeśli spalanie odbywa się w silnikach gazowych sprzężonych z prądnicą, otrzymuje się energię elektryczną. Poprzez zastosowanie specjalnego układu kogeneracyjnego równolegle z prądem powstaje również ciepło, które może zostać wykorzystane na potrzeby np. sieci ciepłowniczej. Biogaz może zostać oczyszczony z wilgoci, CO2 i H2S. Na skutek tego typu działania otrzymywany jest biometan, w którym najbardziej pożądany gaz czyli metan stanowi już ok. 99% metanu. Gaz ten spełnia warunki co do wymogów sieci gazowniczej dzięki czemu może być używany w celach grzewczych i kuchennych. Jego parametry pozwalają również na stosowani go jako paliwa do samochodów z instalacjami CNG (Compresed Natural Gas).

Gdzie budować biogazownie?

Instalacje zlokalizowane są przeważnie w miejscu powstawania surowców lub w ich niedalekiej odległości. Zatem można wyróżnić biogazownie rolnicze zlokalizowane na wsiach, biogazownie przy zakładach przemysłowych, przy oczyszczalniach ścieków lub wysypiskach śmieci. Oczywiście o lokalizacji inwestycji decyduje wiele czynników, ten jest jednak kluczowy ze względów ekonomicznych.

Skąd pomysł na wytwarzanie biogazu?

Już w starożytności były wykorzystywane proste metody fermentacji metanowej. Między innymi Persowie zauważyli, że gnijące warzywa wytwarzają łatwopalny gaz. Również starożytni Chińczycy obserwowali to zjawisko, na przykładzie gazu wytwarzanego przez fermentujące ścieków. Biogazownie masowo zaczęły powstawać na terenie Azji Południowo wschodniej na przełomie XIX i XX wieku. Były to instalacje nazywane obecnie mikrobiogazowniami. Ich budowa była bardzo uproszczona. Zazwyczaj były to zbiorniki fermentacyjne zakopywane pod ziemią, w których fermentowano odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Były wykorzystywane jedynie do zasilania kuchenek gazowych, ewentualnie w lampach gazowych do oświetlania. Rozwój biogazowni w Europie następował w porównaniu do Azji Południowo wschodniej stosunkowo wolno. W 1884 wynalazca pasteryzacji, francuz Ludwig Pasteur zaproponował wykorzystywanie biogazu do zasilania latarni miejskich. Na początku XIX wieku w Europie powstała pierwsza specjalistyczna instalacja przy oczyszczalni ścieków. Do wybuchu II wojny światowej następował stopniowy wzrost wykorzystywania biogazu. Rozwój badań nad biogazem i rozwój technologii pod koniec XX wieku doprowadził do znacznego wzrostu tych instalacji głównie na terenie Niemiec, Danii, Austrii i Szwecji.

Źródło: biogazowniawgminie.pl